Rólunk

Történetünk

 

Az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat (AATSZ) 1988-ban alakult ’AIDS segély’ néven, felelős gondolkodású orvosok összefogásával. 1992-ben az AIDS Segély, Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat néven bejegyzett egyesületté alakult, amely így fogadni tudta a svájci kantonok támogatását. A segítségből az orvos kollégák kialakították az orvosi rendelőt és a tanácsadó helyiséget, ahol minden odalátogató és különösen a HIV/AIDS fertőzés szempontjából rizikós szexuális magatartású csoportok tagjai kaptak felvilágosítást. Az anonimitás betartásával folyamatosan tesztelték a jelentkezőket. Az AATSZ továbbképzéseket indított orvosok részére is. Felvilágosító és tesztelő programjával elérte, hogy egyik vezetője és fóruma legyen a HIV és HCV fertőzöttek felkutatásának. Az AATSZ a kezdetektől a magyar HIV fertőzöttek 25-30%-t találta meg és készítette fel őket az elérhető terápiára.
Az Egyesület akkori tagjai a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően beindította az élő telefonos hot-line tanácsadó szolgálatot, amely rövid idő alatt népszerűvé vált. A telefonos tanácsadók (orvosok, pszichológus, szociológus és képzett segítők) havonta egyszer kiértékelték az előzetesen magnetofonra rögzített beszélgetéseket. Megvitatták és folyamatosan alakították a magyarországi egészségügyi és szociális kultúrának megfelelően a mondanivalójukat. A lelkes és társadalmi felelősséget érző csapat a nemzetközi AIDS napokon (minden év december elsején) és számos egészségügyi rendezvényen, ifjúsági találkozón, klubösszejövetelen tanított, és adta tovább a legújabb tudományos híreket. Az előadásokon és HIV szűréseken egyre többen jelentek meg. A szűrőállomás célja a kezdetektől fogva a HIV elleni küzdelem és védekezés, valamint az információk terjesztése volt.

 

Célkitűzéseink

  • A HIV/HCV fertőzés és az AIDS terjedésének megakadályozása

 

  • Életvezetési tanácsadás – különös tekintettel az egyének szexuális szokásaira

 

  • Egészségmegőrző, felvilágosító és betegség megelőző munka

 

  • Ingyenes és anonim, azaz névtelen HIV, hepatitis, szifilisz kampányszűrések

 

  • Közreműködés a fertőzöttek és betegek gondozásában, gyógyításában

 

  • Felvilágosító kiadványok szerkesztése, kiadása

 

  • Felvilágosító előadások tartása és rendezvényeken való részvétel

 

Missziónk/Mottónk: Egészség. Felelősség. Megelőzés. Szolgálat.

A szexuálisan aktív csoportok, rizikócsoportok részére létrehozott egészségfejlesztési, egyéni tanácsadói tevékenységek mellett az Egyesület által elvégzett anonim HIV tesztelések száma nagyságrendileg azonos az egész országot lefedő tisztiorvosi szolgálatok teszt számaival. Évenkénti fertőzés találati aránya 25-30 %. A HIV/HCV szűrés és tanácsadás előre meghatározott és közölt rendelési időben történik az Egyesület tanácsadójában/rendelőjében. Az Egyesület orvosai és önkéntes szakgondozói, iskolai és diákklubokban, fesztiválokon, szórakozóhelyeken kihelyezett “kampányszűrésekkel” is részt vesznek.
Az Egyesület közadakozásból próbálja finanszírozni a szűréseket. A problémák ellenére a HIV/HCV tesztelést a lelkes egyesületi tagok támogatásával sikerült folyamatossá tenni, és évente 6000-7000 anonim HIV szűrést végzünk.

Vonatkozó törvényi rendelkezések

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet – A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet – A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet – A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
1993. évi III. törvény – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről (108; 109; 110 §)
2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
96/2003. (VII.15.) Korm. Rend. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
2/2004. (XI.17.) EÜM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról
1/2002. (I.11.) EÜM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
15/2005. (V.2.) EÜM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
18/2002. (XII.28.) ESZCSM rendelet – A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
1997. évi XLVII. Törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
20/2009. (VI.18.) EüM rendelet Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
Egészségügyi Közlöny, LXI. évf. 7. szám 1487. oldal – A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzés mikrobiológiai diagnosztikájáról (Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium)

A Szolgálat, követendő protokollnak tekinti, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja által kiadott, illetve a Nemzeti Drog Fókuszpont által fordított “Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett, szolgáltató által kezdeményezett fertőző betegségekkel kapcsolatos önkéntes orvosi vizsgálathoz, szűrővizsgálathoz és counsellinghez”, illetőleg „Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertőzések szűréséhez” című dokumentumokat.

 

http://drogfokuszpont.hu/szakteruleteink/fertozo-betegsegek/fertozo-betegsegek-utmutato-szureshez-tanacsadashoz/

 

http://drogfokuszpont.hu/szakteruleteink/fertozo-betegsegek/fertozo-betegsegek-modszertani-utmutato/

 

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

 

Rendelőnkben jelige alapú előjegyzést vezettünk be. 

Honlapunkon az IDŐPONTFOGLALÁS linken foglalhatnak időpontot.

Anonimitásuk továbbra is teljes mértékben biztosított, előjegyezni bármilyen nem beazonosítható, személyes adatokat nem tartalmazó e-mail címmel lehet, amelyre visszaigazolást is kapnak. 

Rendelőnk várójában 1 kliensnél több nem tartózkodhat. Várakozás kizárólag a Karolina Rendelő előtti szabadtéren lehet.

 

A Karolina Rendelőbe való belépéskor kezét kötelezően fertőtlenítse a kihelyezett alkoholos kézfertőtlenítővel!

Kérjük, az előjegyzett időpontra érkezzen pontosan!

Köszönjük együttműködésüket!

You have Successfully Subscribed!

TISZTELT KLIENSEINK!TISZTELT KLIENSEINK!

 

Rendelőnkben jelige alapú előjegyzést vezettünk be, 5 perces időpontokkal. 

Honlapunkon az alábbi linken
IDŐPONTFOGLALÁS
foglalhatnak időpontot.

 

Anonimitásuk továbbra is teljes mértékben biztosított, előjegyezni bármilyen nem beazonosítható, személyes adatokat nem tartalmazó e-mail címmel lehet, amelyre visszaigazolást is kapnak. KERESSÉK A SPAMEK, ILLETVE LEVÉLSZEMÉT KÖZÖTT IS!

 

Rendelőnk várójában 1 kliensnél több nem tartózkodhat.

 

Várakozás kizárólag a Karolina Rendelő előtti szabadtéren lehet.

 

Kérjük, az előjegyzett időpontra érkezzen pontosan! Kérjük, kísérő nélkül érkezzen.

 

A gyorsteszt eredményét a helyszínen kell megvárni, kb. 20 perc alatt készül el, ezt követően adunk ki írásos leletet.

 

 

Köszönjük szíves együttműködésüket!

You have Successfully Subscribed!