Történetünk

Az AATSZ története

Az Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat (AATSZ) 1988-ban alakult ’AIDS segély’ néven, felelős gondolkodású orvosok összefogásával.

1992-ben az AIDS Segély, AATSZ néven bejegyzett egyesületté alakult, amely így fogadni tudta a svájci kantonok támogatását. A segítségből az orvos kollégák kialakították az orvosi rendelőt és a tanácsadó helyiséget, ahol minden odalátogató és különösen a HIV/AIDS rizikócsoportok tagjai kaptak felvilágosítást. Az anonimitás betartásával folyamatosan tesztelték a jelentkezőket. Az AATSZ továbbképzéseket indított orvosok részére. Felvilágosító és tesztelő programjával elérte, hogy egyik vezetője és fóruma legyen a HIV fertőzöttek felkutatásának. Az AATSZ a kezdetektől a magyar HIV fertőzöttek 20-23%-t találta meg és készítette fel őket az elérhető terápiára.

Az Egyesület akkori elnöke dr. Bokor Péter a nemzetközi tapasztalatoknak megfelelően beindította az élő telefonos hot-line tanácsadó szolgálatot, amely rövid idő alatt népszerűvé vált. A telefonos tanácsadók (orvosok, pszichológus, szociológus és képzett segítők) havonta egyszer kiértékelték az előzetesen magnetofonra rögzített beszélgetéseket. Megvitatták és folyamatosan alakították a magyarországi egészségügyi és szociális kultúrának megfelelően a mondanivalójukat.

A lelkes és társadalmi felelősséget érző csapat a nemzetközi AIDS napokon (minden év december elsején) és számos egészségügyi rendezvényen, ifjúsági találkozón, klubösszejövetelen tanított, és adta tovább a legújabb tudományos híreket.

A svájci támogatás öt éven keresztül tartott. E segítség nagyban hozzájárul az Egyesület stabilitásához, és sikeres munkájához. Köszönet érte Svájcnak!

Az előadásokon és HIV szűréseken egyre többen jelentek meg.

A szűrőállomás célja a kezdetektől fogva a HIV elleni küzdelem és védekezés, az információk terjesztése volt.

A bőkezű svájci támogatás mellett a HIV szűréseket a Nemzeti AIDS Bizottság (NAB) kiemelt költségvetési támogatásként segítette. A NAB fedezte a működési költségeket.

1998-ban a szűrőállomás megvásárlásra került, és a NAB felújította. 1999-ben indult ismét az Egyesület munkája. A szűrések újrakezdése már megváltozott körülmények között történt. A központi költségvetés a forrásokat 2001-től folyamatosan apasztotta. A telefonos forró vonal már csak a rendelési időben működött. A gyakran jelentkező forráshiány a szűrések számának csökkenéséhez vezetett, mert az egyesület mindig a lehető legjobb teszt-rendszerekkel dolgozott és az új eszközök igen drágák voltak.

A felújításokkal (orvosi műszerek, PC) és egy 2000-ben elnyert támogatás segítségével az Egyesület tovább folytatta sikeres működését. Létrehozta Internetes honlapját, amellyel több százezer érdeklődőhöz juttatják el jelenlétük fontos tanácsait.

Az Egyesület közadakozásból próbálja finanszírozni a szűréseket. A problémák ellenére a HIV tesztelést a lelkes egyesületi tagok támogatásával sikerült folyamatossá tenni, és évente 3000-3500 anonim HIV szűrést végzünk.

Vonatkozó törvényi rendelkezések

 

 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet – A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet – A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról
 • 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet – A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről
 • 1993. évi III. törvény – A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről (108; 109; 110 §)
 • 2003. évi LXXXIV. Törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
 • 96/2003. (VII.15.) Korm. Rend. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről
 • 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
 • 2/2004. (XI.17.) EÜM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról
 • 1/2002. (I.11.) EÜM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
 • 15/2005. (V.2.) EÜM rendelet az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
 • 18/2002. (XII.28.) ESZCSM rendelet – A szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
 • 1997. évi XLVII. Törvény Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
 • 20/2009. (VI.18.) EüM rendelet Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
 • Egészségügyi Közlöny, LXI. évf. 7. szám 1487. oldal – A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a humán immundeficiencia vírus (HIV) fertőzés mikrobiológiai diagnosztikájáról (Orvosi Mikrobiológiai Szakmai Kollégium)

 

A Szolgálat, követendő protokollnak tekinti, a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja által kiadott, illetve a Nemzeti Drog Fókuszpont által fordított “Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett, szolgáltató által kezdeményezett fertőző betegségekkel kapcsolatos önkéntes orvosi vizsgálathoz, szűrővizsgálathoz és counsellinghez”, illetőleg „Útmutató az intravénás kábítószer-fogyasztók körében végzett HIV, vírushepatitis és egyéb fertőzések szűréséhez” című dokumentumokat.